FESTIWALOWE INSPIRACJE

Program VII FOLKOWYCH INSPIRACJI oparty będzie na realizacji przez uczestników festiwalu 10 inspiracji folkowych obejmujących różnorodne działania artystyczno-edukacyjne z udziałem publiczności.

1. TANECZNE INSPIRACJE 

 • Koncerty na SCENIE ETNO-FOLK Folkowego Miasteczka w wykonaniu uczestników festiwalu -zespołów tanecznych  z różnych krajów świata.
 • Potańcówki folkowe z udziałem publiczności na TANC-PLACU w Folkowym Miasteczku będą prowadzone przez specjalistów – instruktorów prowadzących zespoły polskie i zagraniczne oraz animatorów.
 • Warsztaty taneczne dla zespołów uczestniczących w festiwalu, prowadzone salach choreograficznych Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, przygotowujące do nagrania teledysku w skansenie w Maurzycach.
 • Teledysk „Świętojańskie inspiracje”, łączący taneczne elementy muzyczne  tradycji ludowych polskich, ukraińskich i białoruskich oraz współczesne nurty taneczne, w wykonaniu uczestników festiwalu w przestrzeniach miasta i w skansenie w Maurzycach. Teledysk będzie wyprodukowany we współpracy z producencką firmą partnerską.
 • Koncert Jubileuszowy 55-lecia Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX, który przybliży odbiorcom cenne, niematerialne narodowe dziedzictwo. Koncert odbędzie się na SCENIE ETNO-FOLK Folkowego Miasteczka lub auli Centrum Promocji Mody ASP. Zespół zaprezentuje tańce ludowe wielu polskich regionów: łowickiego, opoczyńskiego, sieradzkiego, tańce góralskie, żywieckie, lubelskie i dziesiątki innych tradycyjnych tańców. POLTEX dociera ze swoją twórczością do najmłodszych polskich pokoleń, równoważąc wpływy kultury masowej i popularnej, upowszechniając wiedzę na temat polskich korzeni kulturowych, tradycji regionalnych, bogactwa i różnorodności tradycyjnych strojów, muzyki, rytmów. Koncert plenerowy skierowany będzie do odbiorców w zróżnicowanym wieku poprzez zaangażowanie wykonawców dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przez nowoczesną oprawę multimedialną, a także zaangażowanie gości zagranicznych.
 • Konkurs „Złota Łódka 2017 – choreografia” dla zespołów choreograficznych z różnych krajów świata i regionów Polski, prowadzony na SCENIE ETNO-FOLK w Folkowym Miasteczku oraz podczas działań tanecznych na ulicy Piotrkowskiej.

2. MUZYCZNE INSPIRACJE

 • Prezentacje na SCENIE ETNO-FOLK Folkowego Miasteczka młodych twórców inspirujących się folkiem i folklorem różnych narodów: soliści, zespoły kameralne, orkiestra dęta.
 • Eksperymenty muzyczne, prowadzone w EDU-STREFIE Folkowego Miasteczka, bazujące na folklorze i rytmach etnicznych, zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół łódzkich i województwa łódzkiego.
 • Mini-koncerty muzyczne na ulicy Piotrkowskiej (woonerf, pasaże) – forma zaproszenia na wydarzenia w Festiwalowym Miasteczku.

3. WOKALNE INSPIRACJE

 • Koncerty na SCENIE ETNO-FOLK Folkowego Miasteczka oraz w Klubie WYTWÓRNIA w wykonaniu wokalistów solowych i zespołów wokalnych z różnych krajów świata i regionów Polski, z różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży dorosłych.
 • Spektakl w EC1 MIASTO KULTURY w wykonaniu Międzypokoleniowego Chóru 4 Kultur „Dialog” z udziałem solistów i zespołu muzycznego, wykorzystujący repertuar w 4 językach – polskim, rosyjskim, niemieckim i żydowskim, wzbogacony pokazem świateł laserowych i inspiracjami solistów tanecznych.
 • Scena prezentacji w EDU-STREFIE Folkowego Miasteczka dla grup szkolnych  w tym  młodzieży niepełnosprawnej.
 • Konkurs „Złota Łódka 2017 – wokal” dla zespołów wokalnych i solistów z różnych krajów świata i regionów Polski.

4. ULICZNE INSPIRACJE

 • Festiwalowy korowód ulicą Piotrkowską, poprzedzona cyklem warsztatów plastycznych, muzycznych i choreograficznych dla uczestników.  Uroczysty, radosny i pełen pozytywnej energii przemarsz ulica Piotrkowską oraz prezentacje muzyczno-taneczne. Działanie to wzbogacone będzie animacją adresowaną do mieszkańców Łodzi i województwa, co przyczyni się do przybliżenia odbiorcom bogatych i barwnych form dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i wielu różnych narodów – tańca, śpiewu, gry na tradycyjnych instrumentach, tradycyjnych strojów i zwyczajów ludowych.
 • Folklowe zabawy z publicznością na ulicy Piotrkowskiej i w innych przestrzeniach rewitalizowanej Łodzi, które będą formą zaproszenia do udziału w wydarzeniach w Folkowym Miasteczku.
 • Flash moby i działania performatywne teatru ulicznego na ulicy Piotrkowskiej -  prezentacje różnych narodów w interaktywnej formie z udziałem publiczności.
 • Warsztaty plastyczne w przestrzeni miejskiej, między innymi w skansenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa, również jako forma zaproszenia do Folkowego Miasteczka.

5. MIĘDZYKULTUROWE INSPIRACJE

 • Warsztaty edukacyjne w EDU-STREFIE Folkowego Miasteczka dotyczące różnych kultur i tradycji – gry i zabawy, filmy, poznanie tradycyjnych strojów, zwyczajów, obrzędów i tańców, zabawy językowe. Warsztaty prowadzone będą dla uczniów szkół z Łodzi i województwa łódzkiego.
 • Spotkania z przedstawicielami innych kultur i grup etnicznych dla grup szkolnych w STREFIE ANIMACJI Folkowego Miasteczka.
 • Międzynarodowy spektakl „Noc Świętojańska” na SCENIE ETNO-FOLK w Folkowym Miasteczku, z udziałem zespołów tanecznych i wokalnych z Polski, Białorusi i Ukrainy połączony z pokazem światła, oparty na wielokulturowej tradycji wigili św.Jana i Nocy Świętojańskiej. Działanie we współpracy z firmą specjalizującą się w widowiskach dźwięku i światła.
 • Warsztaty i działanie instalacyjne w STREFIE ANIMACJI Folkowego Miasteczka – tworzenie z brył lodu „Kwiatu paproci”, w których zamrożone będą wianki charakterystyczne dla różnych kultur. Instalacja nawiązywać będzie do obrzędów Nocy Świętojańskiej.
 • Wieczorne tradycyjne pląsy i zabawy przy ognisku, rzucanie wianków do wody, oraz pokazy teatru ulicznego i teatrów tańca w plenerze  w przestrzenie zielonej na terenie Łodzi, zaczerpnięte z różnych kultur i tradycji „Nocy Świętojańskiej”.

6. MODOWE INSPIRACJE

 • Warsztaty w FASHION-STREFIE dotyczące projektowania ubiorów i wzorów opartych na motywach ludowych różnych kultur.
 • Pokaz mody inspirowanej folkiem, prezentujące dorobek młodych kreatorów mody, inspirujących się kulturą wybranych narodów świata zorganizowany w Miasteczku Folkowym i w Centrum Promocji Mody ASP.
 • Wystawa w Muzeum Fabryki prezentująca wzory i tkaniny zaprojektowane przez młodych designerów skupionych wokół Studia Designu Pałacu Młodzieży w Łodzi we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym DESIGNER Politechniki Łódzkiej.
 • Konkurs „Złota Łódka 2017 – design” dla młodzieży – designerów, projektantów, wzorników.

7. ETNICZNE INSPIRACJE

 • Tematyczne, wieczorne koncerty na scenie ETNO-FOLK w Folkowym Miasteczku zaproszonych zespołów estrady folkowo-rokowej oraz uczestników festiwalu poświęcone wybranym grupom etnicznym na świecie. Koncerty wzbogacone o prezentację filmów i materiałów multimedialnych.
 • Nauka tańca charakterystycznego dla danej kultury na TANC-PLACU w Folkowym Miasteczku przy zaangażowaniu publiczności  do wspólnego działania.
 • Spotkania z muzykami dla młodzieży w STREFIE ANIMACJI Folkowego Miasteczka, prezentacja instrumentów muzycznych, warsztaty; koncert wzbogacony o prelekcję, prezentację filmu, naukę tańca charakterystycznego dla danej kultury z zaangażowaniem publiczności  do wspólnego działania.

8. RĘKODZIELNICZE INSPIRACJE

 • Warsztaty rękodzielnicze dla uczniów szkół łódzkich i województwa  łódzkiego oraz uczestników festiwalu i publiczność festiwalową – mieszkańców miasta Łodzi w STREFIE RĘKODZIEŁA Festiwalowego Miasteczka: wikliniarskie – wykonanie małych form pod okiem rzemieślnika; wycinanki – ozdoby, serwetki i inne bibeloty folkowe z papieru, chińskich latawce – budowanie latawców, historia latawców, fruwające latawce prowadzone przez specjalistów gości z Chin, słomka białoruska – warsztaty prowadzone przez gości z Białorusi, ukraińskie wzory – warsztaty drobnych ozdób i lalek-motanek, tkaniny na małych krosnach i drobne ozdoby ze sznurka i włóczki i inne warsztaty rękodzielnicze, prezentujące tradycyjne wzory,  przygotowane przez uczestników festiwalu z różnych krajów świata i regionów Polski.
 • „Jedna tkanina różnych kultur” – wykonanie tkaniny na krośnie przez przedstawicieli  uczestników festiwalu z różnych krajów oraz uczniów szkół łódzkich. Tkanina będzie specjalnie wyeksponowana w STREFIE RĘKODZIEŁA i będzie miała również charakter symboliczny, przedstawiający ideę festiwalu.
 • Ekspozycja w przestrzeni Folkowego Miasteczka „Wzorzystych tkanin” zaprojektowanych przez młodzież studencką wzorników-designerów i artystów- plastyków, skupionych wokół działań Studia Designu Pałacu Młodzieży w Łodzi. Wzory tkanin współczesnych inspirowane będą wybranymi tradycyjnymi wzorami kultur różnych narodów lub grup etnicznych na świecie. Ekspozycja będzie formą instalacji.

9. FOTOGRAFICZNE INSPIRACJE

 • „Etno-twarze” – działania fotograficzne w zaaranżowanej strefie FOLK-FOTO  w Folkowym Miasteczku. Uczestnicy festiwalu fotografowani będą w strojach ludowych, w strojach inspirowanych folkiem, z elementami charakterystycznymi dla danego regionu, kraju. Fotografie wykorzystane będą do materiałów multimedialnych prezentowanych na SCENIE ETNO-FOLK, w EDU-STREFIE i w STREFIE ANIMACJI.
 • „Folk-portret zatrzymany w kadrze” działania artysty-fotografa z grupą studentów zainteresowanych fotografią artystyczną. Plenery  fotograficzne z udziałem uczestników festiwalu-przedstawicieli różnych krajów. Warsztaty fotograficzne prowadzone przez adiunkta PWSTiF w Łodzi. Działania zakończone wystawą prac w części ekspozycyjnej w STREFIE ANIMACJI Miasteczka Folkowego.
 • „Foto-folk-ramka” – wykonywanie okolicznościowych fotografii w atelier FOLK-FOTO w Miasteczku Folkowym przez uczestników i publiczność festiwalową.  Specjalnie przygotowana okolicznościowa ramka będzie obsługiwana przez wolontariuszy.
 • Spotkanie z podróżnikiem i jego fotograficznymi wspomnieniami w STREFIE ANIMACJI Folkowego Miasteczka.
 • „Złota Łódka 2017 – foto ” – konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzony podczas działań festiwalowych.

10. FILMOWE INSPIRACJE

 • Wieczorne seanse filmowe nawiązujące tematycznie do „Wieczorów etnicznych”, które odbywać się będą na SCENIE ETNO-FOLK w Folkowym Miasteczku. FOLK-KINO plenerowe umiejscowione będzie w pobliżu Folkowego Miasteczka, wyposażone w ekran i sprzęt do wyświetlania filmów oraz „siedziska” dla widowni.  Filmy wybrane będą spośród dostępnych zasobów kina światowego.
 • Spotkanie z wybranym, aktorem, reżyserem lub producentem filmu,  dla młodzieży i dorosłych w STREFIE ANIMACJI, dotyczące inspiracji w tworzeniu obrazu filmowego.