SKANSEN

Festiwal tradycyjnie będzie obecny w wybranym miejscu regionu łódzkiego. Tym razem planujemy zaprosić uczestników festiwalu do Skansenu Wsi Łowickiej w Maurzycach. W skansenie planujemy zorganizować zwiedzanie zasobów muzealnych, służących zapoznaniu się z tradycjami łowickimi:  stare zagrody, stodoły, lamusy, brogi, wiejska szkoła, kuźnia, karczma, wiatrak, strażacka remiza i kościółek, kolekcja wiejskich wozów. We wnętrzach domów mieszkalnych wyposażonych w oryginalne sprzęty, meble i narzędzia, we współpracy ze skansenem, planowane jest przeprowadzenie warsztatów, szczególnie dla zagranicznych uczestników festiwalu. W ramach warsztatów odbędzie się dekorowanie wycinankami wnętrz domów, lepienie garnków i tkanie samodziałów.

Krajobraz skansenu posłuży do zorganizowania pleneru fotograficznego oraz planu filmowego do kręconego podczas festiwalu teledysku.